Despre Noi


Clubul IMPACT Perfect LIS a luat fiinţă în luna mai 2010 la iniţiativa ADDFocul Viu Focşani în parteneriat cu Fundaţia Noi Orizonturi Lupeni.
            În prezent în club activează 14 elevi ai Liceului Teoretic Ioan Slavici Panciu care şi-au propus să fie direct conectaţi la comunitatea din care fac parte, să sesizeze problemele acesteia şi să contribuie la rezolvarea lor.

Ce este IMPACT ?
 IMPACT(Implicare, Motivare, Acţiune, Comunitate, Tinerieste un program de educaţie prin experienţă, dezvoltat de Fundaţia Noi Orizonturi (FNO), constând într-o reţea de cluburi de iniţiativă comunitară pentru tineri.  Cluburile IMPACT combină învăţarea, distracţia şi serviciul în folosul comunităţii pentru a ajuta tinerii cu vârste între 12 şi 18/19 ani să-şi dezvolte abilităţi de viaţă necesare pentru a  deveni agenţi ai schimbării in comunitatea lor locală. Membrii IMPACT se implică direct în comunitate, implementând la fiecare patru luni un proiect de serviciu în folosul comunităţii. Prin intermediul IMPACT tinerii sunt învăţati şi motivaţi să se dezvolte pe patru componente cheie:
Cetăţenie activă- tinerii îşi dezvoltă, prin intermediul proiectelor de serviciu în folosul comunităţii, competenţe pentru a deveni cetăţeni responsabili, de încredere, integri şi plini de compasiune,  capabili să contribuie la bunăstarea/binele comunităţii.
Angajabilitate- tinerii îşi dezvoltă competenţe sociale, organizaţionale şi tehnice pentru a  le creşte şansele de succes într-o piaţă competitivă a muncii.
Antreprenoriat social- tinerii se pregătesc să devină antreprenori creativi şi curajoşi care să aibă în vedere dincolo de dobândirea profitului, atingerea unor scopuri sociale şi de mediu.
Leadership- IMPACT oferă tinerilor oportunităţi de implicarea în activităţi  de facilitare şi/sau coordonare în cadrul programelor Fundaţiei Noi Orizonturi sau a altor organizaţii, care să dezvolte competenţele specifice unor lideri capabili să urmărească pe termen lung binele/bunăstarea  comunităţii.
Reţeaua IMPACT numără 160 de cluburi şi este cea mai mare mişcare de tineret în domeniul cetăţeniei active din România, cu peste 3600 de membri şi peste 520 de lideri Club IMPACT voluntari aprox. 80% profesori + studenţi, preoţi, asistenţi sociali). Programul IMPACT este recunoscut ca model de bună practică de experţi internaţionali în domeniul dezvoltării tinerilor şi a fost replicat la nivel internaţional, 12 cluburi IMPACT fiind deschise în Honduras, 2 în SUA şi 4 în Republica Moldova.

Ce este in mod real IMPACT?

Voluntariat
Membrii cluburilor şi liderii adulti decid când să devină membrii şi tot ei decid când să părăsească programul
O mişcare pentru tineri
Este o mişcare dinamică, evoluand şi adaptîndu-se pretutindeni, în concordanţă cu condiţiile existente, servind necesităţilor comunitatii locale
O mişcare deschisă tuturor
IMPACT este deschis tuturor indiferent de rasă, credinţă, sex, în concordanţă cu scopul, principiile şi metoda concepute de fondatorii ei

O provocare pentru adulţi
Ø       o şansă de a-i ajuta pe tineri
Ø       un mod de a înlesni înţelegerea între generaţii
Ø       serviciul adulţilor ca lideri are un rol în dezvoltarea lor personala
Educaţie pentru viaţă (abilităţi de viaţă)
Ø       completează în educaţia tânărului familia, şi şcoala
Ø       dezvoltă cunoaşterea de sine, necesitatea de a căuta noul, a participa, a explora, a descoperi, a exprima, a realiza, a ajuta.
O mişcare apolitică şi neguvernamentală
IMPACT nu reprezintă un partid politic, sau o organizaţie politică; membrii IMPACT sunt încurajaţi să îşi aducă o contribuţie constructivă la dezvoltarea comunităţii locale şi naţionale
Distracţie cu un scop
      prin recreere şi aventură, IMPACT îşi atinge obiectivul său de a promova dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală, socială şi spirituală a tinerilor
O metodă
      Educaţia prin aventură (exprienţă)
      Serviciul în folosul comunitatii
Un mod de viaţă
     o dimensiune etică - implicarea în căutarea valorilor personale
     o dimensiune socială - participarea la dezvoltarea societăţii respectînd demnitatea celorlalţi şi integritatea lumii
     o dimensiune personală - dezvoltarea responsabilităţii personale şi stimularea dorinţei de exprimare a acesteia.

Principiile IMPACT:

1. Respect
     Un membru IMPACT nu este dispretuiţor, se respecta pe sine si pe ceilalti.
2. Responsabilitate
     Un membru  IMPACT nu este neglijent; îşi asumă responsabilitatea pentru acţiunile sale şi pentru nevoile pe care le sesizează în jurul lui.
3. Integritate
     Cinste...Să nu minţi pentru a-ţi îmbunătăţi imaginea. Un membru IMPACT nu este corupt, nu încalcă regulile morale pentru beneficiul propriu.
4. Incredere
      Un membru IMPACT nu este suspicios; el este de incredere şi aşteaptă acelaşi lucru şi de la ceilalţi
5. Munca în echipă
     Un membru IMPACT nu este egoist; el munceşte pentru binele tuturor
6. Curaj
     Un membru IMPACT nu este laş; el face ceea ce trebuie chiar şi atunci când îi este frică.
7. Participare
     Un membru IMPACT nu este apatic; el observă problemele ăi ia măsuri ca să le rezolve
8. Compasiune
     Un membru IMPACT nu este indiferent; el este preocupat şi empatic faţă de nevoile celorlalţi


Despre Fundaţia Noi Orizonturi: Fundaţia Noi Orizonturi (FNO) - înfiinţată în anul 2000 - este o organizaţie non-guvernamentală cu sediul în Lupeni, judeţul Hunedoara. Misiunea Fundaţiei Noi Orizonturi este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, dezvoltând abilităţi de viaţă în rândul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societaţii. FNO derulează programe de educaţie nonformală la nivel naţional şi internaţional, adresate cu precădere tinerilor cu vârste cuprinse între 12 şi 18/19 ani. FNO a creat două programe de educaţie nonformală prin experienţă pentru tineri: Programul VIAŢA (un program de educaţie prin aventură, constând în tabere anuale pentru copii în staţiunea Straja) şi Programul IMPACT (Cluburi de Iniţiativă Comunitară pentru Tineri). Metodele de lucru utilizate în cadrul programelor FNO sunt educaţia prin serviciu în folosul comunităţii (service learning) şi educaţia prin aventură (adventure education). În 2006 Fundaţia Noi Orizonturi a primit diploma de excelenţă din partea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, ca recunoaştere a meritelor Programului IMPACT, iar la Gala Premiilor în Educaţie 2010 a primit premiul doi la secţiunea „ONG-ul anului în domeniul educaţiei” pentru excelenţa programelor educaţionale dezvoltate. Pentru mai multe informaţii despre programele FNO, vizitaţi: www.noi-orizonturi.rowww.tabara-viata.rowww.facebook.com/FundatiaNoiOrizonturi